Ευρετήριο Χειρογράφων

Αναζήτηση με βάση τον κώδικα

Manuscripts Description Country City Library Comments
ΠΙΠΜ1 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ2 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ3 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ4 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ5 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ6 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ7 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ8 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ9 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ10 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ11 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ12 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
ΠΙΠΜ13 Descr. Greece Thessaloniki Patriarchal Institute of Patristic Studies No
Add. 16971 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 17718 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 19456 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 22750 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 22911 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 24378 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 24398 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 27865 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 28821 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 29924 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 31215 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 36744 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 39578 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 39611 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 43790Α Descr. England London British Library See the ms.
Add. 56405 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 56406 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 56407 Descr. England London British Library See the ms.
Add. 57942 Descr. England London British Library See the ms.
Arundel 527 Descr. England London British Library See the ms.
Burney 276 Descr. England London British Library See the ms.
Egerton 2389 Descr. England London British Library See the ms.
Egerton 2390 Descr. England London British Library See the ms.
Egerton 2391 Descr. England London British Library See the ms.
Egerton 2393 Descr. England London British Library See the ms.
Harleian MS. 1613 Descr. England London British Library See the ms.
Harleian MS. 5544 Descr. England London British Library See the ms.
Sloane 4087 Descr. England London British Library See the ms.
Hirsch III. 695 Descr. England London British Library See the ms.
SAL 48 Descr. England London Society of Antiquaries of London See the ms.
Jesus College 33 Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Arch. Seld B. 29 (S.C. 3343) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Arch. Seld B. 30 (S.C. 3344) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Arch. Seld B. 43 (S.C. 3373) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Auct. E. 4 12 (S.C. 3561) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Auct. E. 5. 2 (S.C. 5778) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Auct. T. 6. 1 (S.C. 24726) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Barocci 49 (S.C. 49) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Buchanan e. 19 Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Buchanan f. 6 Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Canonici Gr. 25 (S.C. 18478) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Canonici Gr. 58 (S.C. 18511) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Canonici Gr. 64 (S.C. 18517) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Canonici Gr. 126 (S.C. 18579) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Cromwell 9 (S.C. 293) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
E.D. Clarke 13 (S.C. 18375) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
E.D. Clarke 14 (S.C. 18376) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Gr. Liturg. c.2 (S.C. 31373) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Gr. Liturg. e.2 (S.C. 34079) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Gr. Liturg. e.4 (S.C. 36615) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Gr. Liturg. e.5 Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Gr. Liturg. f.4 Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Gr. Liturg. f.5 Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Gr. Liturg. f.6 Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Lincoln College Gr. 22 Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Selden Supra 2 (S.C. 3390) Descr. England Oxford Library Bodleian See the ms.
Keble College 50 Descr. England Oxford College Keble See the ms.
Keble College 51 Descr. England Oxford College Keble See the ms.
Christ Church Gr. 47 Descr. England Oxford College Christ Church See the ms.
Christ Church Gr. 49 Descr. England Oxford College Christ Church See the ms.
Gg. 1.2.F Descr. England Cambridge Cambridge University Library See the ms.
Add. 1879. 14 Descr. England Cambridge Cambridge University Library See the ms.
Add. 1879. 15 Descr. England Cambridge Cambridge University Library See the ms.
Add. 2936 Descr. England Cambridge Cambridge University Library See the ms.
Add. 3051 Descr. England Cambridge Cambridge University Library See the ms.
Add. 5945 Descr. England Cambridge Cambridge University Library See the ms.
Add. 6195 (Mr. Gaselee' s MS 1) Descr. England Cambridge Cambridge University Library See the ms.
Add. 6196 (Mr. Gaselee' s MS 2) Descr. England Cambridge Cambridge University Library See the ms.
Add. 6197 (Mr. Gaselee' s MS 3) Descr. England Cambridge Cambridge University Library See the ms.
Add. 7216 Descr. England Cambridge Cambridge University Library See the ms.
256, B. 11. 17 Descr. England Cambridge Trinity College See the ms.
1165, O.2.61 Descr. England Cambridge Trinity College See the ms.
109 Descr. England Cambridge College Emmanuel See the ms.
772 plus 815 Descr. England Cambridge College Gonville and Caius See the ms.
Gaster 1552 Descr. England Manchester University of Manchester Library See the ms.
Gaster 1554 Descr. England Manchester University of Manchester Library See the ms.
Gaster 1565 Descr. England Manchester University of Manchester Library See the ms.
Gaster 1570 Descr. England Manchester University of Manchester Library See the ms.
Gaster 1571 Descr. England Manchester University of Manchester Library See the ms.
Gaster 1573 Descr. England Manchester University of Manchester Library See the ms.
Greek 6 Descr. England Manchester University of Manchester Library See the ms.
Mingana 4 Descr. England Birmingham University of Birmingham Library See the ms.
Mingana 5 Descr. England Birmingham University of Birmingham Library See the ms.
Mingana 6 Descr. England Birmingham University of Birmingham Library See the ms.
Mingana 7 Descr. England Birmingham University of Birmingham Library See the ms.
Mingana 8 Descr. England Birmingham University of Birmingham Library See the ms.
ww Greq MSS Descr. England Birmingham University of Birmingham Library See the ms.
Κώδικας "Περίβλεπτος"(Α΄ τόμος) Descr. England Birmingham ΚΑΡΝΤΙΦ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ARTS AND SOCIAL STUDIES See the ms.
Κώδικας "Περίβλεπτος"(Β΄ τόμος) Descr. England Birmingham ΚΑΡΝΤΙΦ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ARTS AND SOCIAL STUDIES See the ms.
Mayer 12053 Descr. England Liverpool National Museum- The Walker See the ms.
J.S. Dearden Descr. England Νησί Wight Νησί Wight See the ms.